logobbapp

Belangrijkste maatregelen op het gebied van reintegratie per 1 januari 2015

Achtergrond

Per 1 januari 2015 is de Partcipatiewet ingevoerd. Dit heeft verschillende gevolgen voor mensen in de bijstand, WSW-ers en mensen in de Wajong. De belangrijkste principes van de partcipatiewet kunt u hier vinden. Wij behandelen hier de gevolgen voor de reintegratie in het arbeidsproces van uitkeringsgerechtigden.

• flexibele reintegratiebudget WWB

•middelen WSW oude stijl

• deel vd budgetten van de Wajong

De middelen zijn bedoeld voor begeleiding van mensen die onder de Partcipatiewet vallen. Al deze middelen komen samen met de nieuwe middelen voor de WMO 2015 en de Jeugdwet in een ontschot deelfonds 'sociaal domein' in het Gemeentefonds.

Mensen met een arbeidsperking in de Partcipatiewet kunnen:

• ingezet worden bij gewone werkgevers met een werkvoorziening (brailleleesregels, jobcoach)

• Loonkosten subsidie voor werkgevers (mensen met een loonwaarde beneden het minimumloon)

• Garantiebanen voor alle Wajongers, wachtlijst WSW, arbeidsongeschikten onder de Participatiewet. Van die Garantiebanen moeten er 125.000 van komen. Er moeten 100.000 bij bedrijven komen en 25.000 bij de overheid. Dus voor arbeidsongeschikten bij reguliere werkgevers. Het UWV bepaalt de loonwaardebepaling.

• Beschut werk

• Werkplaatsaanpassingen, doventolk of jobcoach. Gefinancierd door de gemeenten.

• No risk polis voor werkgevers

• Er komt een bijverdienregeling van 15% voor arbeidsongeschikten. 3 regelingen.

Waar kan ik terecht

In Amsterdam is het actiecomite Dwangarbeidnee opgericht. Meer informatie kunt u vinden op de website dwangarbeidnee.nl.

Meer informatie: info@dwangarbeidnee.nl of 020-6898806.

Terug naar reintegratie
laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie