logobbapp

Welke minimaregelingen worden per 1 januari 2015 afgeschaft?

Achtergrond:

vvvWaar kan ik terecht:

Je kunt naar de website 'bereken uw recht' van het NIBUD gaan. Daar krijg je met het invullen van de gegevens een overzicht van alle Rijksregelingen waarop je recht hebt. Ook is er een overzicht van de regelingen in veel gemeenten. Maar veel gemeenten zijn niet bij de website aangesloten en bij andere gemeenten slaagt men er niet in een up to date website bij te houden en is de berekening uit de lucht. Maar als een eerste inidicatie is het uitterst nuttig.

Ook is het mogelijk gebruik te maken voor wat de gemeentelijke regelingen betreft van de 'FNV Rechtenschatter'.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index minimaregelingen
laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie