logobbapp

De belangrijkste veranderingen in de gezondheidzorg per 1 januari 2015 op een rijtje.

Achtergrond:

Wat kan ik doen:

Bij een van onderstaande instanties kunt u terecht voor meer informatie. De bezuinigingen en reorganisaties hebben ook gevolgen voor het vervoer.

Waar kan ik terecht:

Samenvattend de veranderingen in de zorg per 1 januari en waar je terecht kunt in zijn algemeenheid.

Voor de onderstaande soorten zorg kun je in 2015 terecht bij jouw gemeente:

Voor de onderstaande soorten zorg kun je in 2015 terecht bij de overheid (waarschijnlijk via het CIZ)

Hoewel het CIZ in 2015 veel taken uit handen zal geven, blijft het overheidsorgaan mogelijk een rol spelen bij het behandelen en beoordelen van aanvragen gericht op langdurige zorg (zoals verblijf in een zorginstelling). Regels hieromtrent worden opgenomen in de wet langdurige zorg (Wlz).

Terug naar index handicap en ziekte

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie