vv

De Stichting Wereldse Wijk


Activiteiten van Wereldse Wijk zijn er om buurtbewoners in Amsterdam Oud West te stimuleren om meer betrokken te worden bij ontwikkelingen in de samenleving en een actieve rol op zich te nemen. De stichting ontwikkelt activiteiten ten behoeve van recreatie, kunst, theater, culturele en interculturele openheid voor iedereen. Op deze manier worden buurtbewoners die zich buitengesloten of geïsoleerd voelen of zijn, hieruit gehaald en begeleid naar een actievere rol samenleving. Ook zijn de activiteiten bedoeld voor een ieder die graag in contact komt met buurtbewoners van alle achtergronden. We bevorderen sociale cohesie op buurt niveau, leggen verbanden tussen lokale en globale kwesties om mensen met verschillende achtergronden sterker te maken ten behoeve van een goede samenleving, milieu en kwaliteit van leven in hun buurt. We scheppen mogelijkheden zodat mensen met verschillende achtergronden elkaar helpen, en onderling kennis en ervaring uit te wisselen.

Missie en Visie

Wereldse Wijk wil door middel van kunst en recreatie mensen van verschillende achtergronden met elkaar in contact brengen. Muziek, cultuur en kunst is een universele taal waarmee iedereen, ongeacht welke achtergrond, met elkaar kan communiceren en met elkaar plezier kan maken. Het doel hiervan is cohesie en bestrijding van isolement en uitsluiting. Door de interactiviteiten tussen de verschillende groepen bewoners kunnen ze zich openen voor anderen culturen.

Oprichting

Een zestigtal buurtbewoners waren bij de feestelijke oprichtingsbijeenkomst van St. Wereldse Wijk op 22 maart 2009 om te steunen en samenwerking aan te bieden. Wereldse Wijk is voor meer activiteiten ten behoeve van integratie en in de buurt samen leven van mensen van verschillende achtergronden en bevolkingsgroepen en ten behoeve van contact tussen hen. Dit willen we doen in samenwerking met al bestaande initiatieven in de buurt.

We hebben een positieve benadering. In West wonen mensen van verschillende landen en culturen. Er is veel kennis onder deze mensen en dat is positief voor de buurt. Hoe kunnen we samen iets creëren om (nog meer) een brug te slaan tussen verschillende groepen en met name ook tussen zogenaamde ‘allochtonen’ en ‘autochtonen’. West is hier zeer geschikt voor, omdat het een gemengde buurt is met zowel ‘allochtonen’ als ‘autochtonen’

Zie voor meer informatie de website van Wereldse Wijk

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie
Contact met de Bijstandsbond