vv

 

 

vv

 

 

Ga naar

vv

Deze website is vooral ontwikkeld voor mobiele telefoons. Maar kan ook bekeken worden op de computer en op tablets. Speciaal voor telefoons met het Android besturingssysteem is een applicatie ontwikkeld waarmee de website het best bekeken kan worden U kunt deze applicatie downloaden en installeren vanuit de Google play Store. Tik in het zoekvenster 'Bijstandsbond' of 'overlevingsgids'. Deze applicatie voor Android telefoons kunt u ook hier downloaden.

http:/www.overlevingsgids.net

Hieronder kunt u zoeken op de site en in de overlevingsgids voor de minima.

Per 1 januari 2015 zijn grote veranderingen in de wetgeving op het gebied van gezondheidszorg, jeugdhulp en bijstand doorgevoerd. De Wet Werk en Bijstand is afgeschaft. Hier zijn de belangrijkste veranderingen. Er zijn drie grote decentralisaties van het Rijk naar gemeenten doorgevoerd die alle gepaard gaan met bezuinigingen


vvOverlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen

vvIntroductie van de Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

vvIntroductie van de Stichting Wereldse Wijk

vvIntroductie van de overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen

vvBeschouwing over initiatieven voor zelfbestuur en zelfbeheer in de participatiemaatschappij

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

http:/www.overlevingsgids.net

laatste nieuws


overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie .........
contactmogelijkheden met de Bijstandsbond